Privátní speciálně pedagogická poradna

Specifické poruchy učení – prevence, diagnostika a náprava.

Nabízíme kurzy pro děti i dospělé

Stále více dětí má problémy s učením. Příčiny jsou různé – ADD (syndrom poruchy pozornosti), ADHD (syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou), nezralost dítěte a mnoho jiných, důsledky však mohou být podobné – dítě zažívá školní neúspěch, frustraci a přestává si věřit. Postupně si k učení a škole vypěstuje nechuť. To se odráží v chování dítěte a vše ovlivňuje i celou jeho rodinu.

U některých dětí lze počátky problémů sledovat již v předškolním období – nerady kreslí, špatně drží tužku, tlačí, nesoustředí se a neudrží pozornost, nejsou schopny dokončit zadaný úkol… Takové dítě je pak při vstupu do ZŠ znevýhodněno a má ztíženou situaci.

Úkolem pedagogů, terapeutů, ale i rodičů je problémy včas rozpoznat a dětem pomoci, ideálně jim zcela předejít.


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
NAPIŠTE NÁM

Jaké jsou nejčastější specifické poruchy učení?

Nejznámější je dyslexie (porucha čtení) dále dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (porucha pravopisu) a dyskalkulie (porucha matematických dovedností).

Co znamená "specifické" poruchy?

Specifické poruchy jsou jiné, než běžné obtíže, se kterými se setkáváme. Nespecifické obtíže se dají odstranit procvičováním – dítě více čte, procvičuje psaní, počítání … Specifické obtíže pouhým opakováním a procvičováním nenapravíme. Proto je nutná správná diagnostika a specifická náprava, která respektuje druh a závažnost poruchy.

Proč vniká ADHD?

Jako příčiny vzniku ADHD i ADD se uvádí komplikace během těhotenství a porodu, dědičnost a vlivy vnějšího prostředí, jako znečištění životního prostředí, alkohol, kouření, drogy a jiné.

Napište kolik je 2+9