Privátní speciálně pedagogická poradna pro děti a mládež

Mgr. Kateřina Šostoková

 

Prevence

Diagnostika

Náprava, podpora a redukace

Poradenství a konzultace

 

V případě potřeby mne prosím kontaktujte a objednejte se na:

tel.: +420 605 96 23 97 nebo na e-mailu: sostokova@seznam.cz

 

Adresa poradny: Obilní trh 4, 602 00 Brno


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
NAPIŠTE NÁM

Jaké jsou nejčastější specifické poruchy učení?

Nejznámější je dyslexie (porucha čtení) dále dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (porucha pravopisu) a dyskalkulie (porucha matematických dovedností).

Co znamená "specifické" poruchy?

Specifické poruchy jsou jiné, než běžné obtíže, se kterými se setkáváme. Nespecifické obtíže se dají odstranit procvičováním – dítě více čte, procvičuje psaní, počítání … Specifické obtíže pouhým opakováním a procvičováním nenapravíme. Proto je nutná správná diagnostika a specifická náprava, která respektuje druh a závažnost poruchy.

Proč vniká ADHD?

Jako příčiny vzniku ADHD i ADD se uvádí komplikace během těhotenství a porodu, dědičnost a vlivy vnějšího prostředí, jako znečištění životního prostředí, alkohol, kouření, drogy a jiné.

Napište kolik je 7+7